دزدگیر های قدیمی دیگه کارایی خودشونو ندارن. شما باید در فاصله کمی از خودرو باشید تا بتونید از دزدیدنش جلوگیری کنید.

اما ردیاب خودرو الان ضمن انجام تمام کارهایی که دزدگیر ماشین انجام میده میتونه کارهای اضافی رو هم انجام بده